Escrivim jugant amb el tarot (dissabte 20 octubre a Barcelona)

Agafem les cartes i les escrivim: ja hi ha molta gent que les llegeix.
Agafem les cartes i gaudim el present: el futur l’escriurem lletra a lletra.
Agafem les cartes des de punt de vist de simbologia artística, creativa i ens passegem entre les fonts tot sentint el so de la paraula com raja.

Material necessari: llibreta, llapis i ganes d’escriure.

Inscripcions a: 663 900 435 (preferiblement per Whatsapp)
Horari: de 10 a 14h i de 16h a 19h
Preu: 50€

Ara em ve en Jung per totes bandes

Em ve a la memòria la cèlebre frase de Carl Gustav Jung, que va comparar la trobada entre dues persones amb el contacte de dues substàncies químiques: “Si hi ha reacció, totes dues es transformen.”

La dona que no sabia plorar

de Gaspar Hernández

Columna Edicions